Imrich heeft Xanne Xophia gedekt. We hopen op pups eind juli. 

Voor meer info kunt u contact met mij opnemen.